พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดย ที่บังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ที่ว่านี้ หากไม่ทำก็จะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ การทำ พรบ. ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองต่อชีวิตทันที ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เราขับขี่รถ มักจะพบตำรวจตั้งด่านตรวจสิ่งแรกและเป็นจุดสังเกตของตำรวจคือแผ่นป้ายพรบที่ติดอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าหมดอายุหรือไม่ หากหมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 200 บาท หรือหากเป็นรถที่ใช้งานอยู่แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท
กรุณาระบุข้อมูลของคุณ

ขอส่วนลดราคาประกันรถยนต์หรือสอบถามข้อมูล
โทร. 02-625-1000
หรือกรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ ADB ติดต่อกลับ
ขอส่วนลดราคาประกันรถยนต์หรือสอบถามข้อมูล
โทร. 02-625-1000
Line ID : @asiadirect
หรือกรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ ADB ติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

LINE ID
ปีที่จดทะเบียน

ยี่ห้อรถยนต์

รุ่นรถยนต์

วันหมดอายุประกันรถยนต์

ข้อความ
ท่านทราบข้อมูลมาจาก
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า