ประกันภัยมอเตอร์ไซค์
ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการซ่อมรถของผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง จากการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะ ทางบก หรือเรียกง่ายๆคือ เคลมได้เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้นค่ะ (คู่กรณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุ หรือระบุหมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณีได้ค่ะ)และสามารถเพิ่มความคุ้มครองรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ (สูงสุด 10,000 บาท) ส่วนคู่กรณีให้ความคุ้มครองถึง 600,000 บาทต่อครั้ง

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  1,599 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ10,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาทอายุรถ 1-3 ปีขึ้นไป รับรถไม่เกิน 125cc
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  1,599 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ 5,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาทอายุรถ 1-3 ปีขึ้นไป รับรถไม่เกิน 125cc
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  1,899 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ10,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาทอายุรถ 1-3 ปีขึ้นไป รับรถ 125-250cc เท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  1,899 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ 5,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาทอายุรถ 1-3 ปีขึ้นไป รับรถ 125-250cc เท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  1,999 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ รถสูญหาย / ไฟใหม้ 10,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาท อายุรถ 1-3 ปี รับรถไม่เกิน 125cc - 250cc เท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  1,999 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ รถสูญหาย / ไฟใหม้ 5,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาท อายุรถ 4-10 ปีขึ้นไป รับรถไม่เกิน 125cc ถึง 150cc เท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  2,300 บาท
  • - คุ้มครองรถชน อายุรถ 1-5 ปี 10,000 / ครั้ง อายุรถ 6-5 ปี 5,000 / ครั้ง
   ฟรี ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  2,600 บาท
  • - คุ้มครองรถชน อายุรถ 1-5 ปี 10,000 / ครั้ง สูญหาย/ไฟไหม้ อายุรถ 1-3 ปี 10,000 อายุ 4-5 ปี 5,000 บาท/ครั้ง
   ฟรี ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  2,700 บาท
  • - คุ้มครองรถชน อายุรถ 1-5 ปี 10,000 / ครั้ง อายุรถ 6-5 ปี 5,000 / ครั้ง
   ฟรี ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  2,900 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ ถ,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาท รับรถไม่เกิน 250cc รับใช้เชิงพาณิชย รหัส 620
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  3,000 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ รถสูญหาย / ไฟใหม้ 5,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาท รับรถไม่เกิน 250cc รับใช้เชิงพาณิชย รหัส 620
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  3,000 บาท
  • - คุ้มครองรถชน อายุรถ 1-5 ปี 10,000 / ครั้ง สูญหาย/ไฟไหม้ อายุรถ 1-3 ปี 10,000 อายุ 4-5 ปี 5,000 บาท/ครั้ง
   ฟรี ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  4,800 บาท
  • คุ้มครองรถชน สูงสุด 30,000
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก รับรถขนาดน้ำหนักตั้งแต่ ขนาด 250 ซีซี ขึ้นไป ฟรี ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  4,999 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ20,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาทอายุรถ 1-3 ปีขึ้นไป รับรถเกิน 250cc
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  4,999 บาท
  • ความเสียหายต่อรถ 10,000 บาท
   ความเสียหายส่วนแรก เก็บเฉพาะฝ่ายผิดและรถหาย 2,000 บาทอายุรถ 1-3 ปีขึ้นไป รับรถเกิน 250cc
  ซื้อเลย