ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ธนชาตประกันภัย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม เก๋ง ทุน 100,000 รถชน 1แสน
  เหลือเพียง
  7,700 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม กระบะ ทุน 100,000 รถชน 1แสน
  เหลือเพียง
  7,700 บาท
  • คุ้มครองสูญหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม เก๋ง ทุน 200,000 รถชน 1แสน
  เหลือเพียง
  8,000 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม กระบะ ทุน 200,000 รถชน 1แสน
  เหลือเพียง
  8,000 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม เก๋ง ทุน 300,000 รถชน 1แสน
  เหลือเพียง
  8,200 บาท
  • คุ้มครองสูญหาย/ไฟไหม้ 300,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม กระบะ ทุน 300,000 รถชน 1แสน
  เหลือเพียง
  8,200 บาท
  • คุ้มครองสูญหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม เก๋ง ทุน 1แสน น้ำท่วม
  เหลือเพียง
  8,200 บาท
  • คุ้มครองสูญหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม กระบะ ทุน 1แสน น้ำท่วม
  เหลือเพียง
  8,200 บาท
  • คุ้มครองรถสูญหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000 บาท/ครั้ง
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม เก๋ง ทุน 2แสน น้ำท่วม
  เหลือเพียง
  8,400 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม กระบะ ทุน 2แสน น้ำท่วม
  เหลือเพียง
  8,400 บาท
  • คุ้มครองรถสูญหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000 บาท/ครั้ง
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม เก๋ง ทุน 3แสน น้ำท่วม
  เหลือเพียง
  8,700 บาท
  • คุ้มครองรถสูญหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
   ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000 บาท/ครั้ง
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 2+ จัดเต็ม กระบะ ทุน 3แสน น้ำท่วม
  เหลือเพียง
  8,700 บาท
  • คุ้มครองรถสูญหาย/ไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ธนชาตประกันภัย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 3+ จัดเต็ม เก๋ง ทุน 150,000
  เหลือเพียง
  6,500 บาท
  • ชดเชยค่าเดินทางระหว่างเข้าอู่ ฝ่ายถูก 500 บาท/ครั้ง
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถไม่เกิน 25 ปี
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ธนชาตประกันภัย ธนชาต 3+ จัดเต็ม กระบะ ทุน 150,000
  เหลือเพียง
  6,500 บาท
  • ชดเชยค่าเดินทางระหว่างเข้าอู่ ฝ่ายถูก 500 บาท/ครั้ง
   เป็นฝ่ายผิดไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถไม่เกิน 25 ปี
  ซื้อเลย

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ การันตีจ่ายน้อยกว่าราคาที่บริษัทประกันภัยเสนออย่างน้อย 3%