ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ไทยศรีประกันภัย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,100 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,300 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  8,000 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  8,300 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  8,900 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  9,200 บาท
  • ซ่อมรถ/หาย/ไฟไหม้ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ไทยศรีประกันภัย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,100 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,100 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,800 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  6,800 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,400 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  เหลือเพียง
  7,400 บาท
  • ซ่อมรถ ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง
  ซื้อเลย

 1. โปรโมชั่น วิริยะประกันภัย
 2. โปรโมชั่น เอเชียประกันภัย
 3. โปรโมชั่น ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 4. โปรโมชั่น สินมั่นคงประกันภัย
 5. โปรโมชั่น ทิพยประกันภัย
 6. โปรโมชั่น ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 7. โปรโมชั่น ประกันภัยคุ้มภัย
 8. โปรโมชั่น อาคเนย์ประกันภัย
 9. โปรโมชั่น ธนชาตประกันภัย
 10. โปรโมชั่น เจพีประกันภัย
 1. โปรโมชั่น ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 2. โปรโมชั่น กรุงไทยพานิชประกันภัย
 3. โปรโมชั่น กรุงเทพประกันภัย
 4. โปรโมชั่น เมืองไทยประกันภัย
 5. โปรโมชั่น แอลเอ็มจีประกันภัย
 6. โปรโมชั่น อลิอันซ์ ประกันภัย
 7. โปรโมชั่น ไทยประกันภัย
 8. โปรโมชั่น ไทยศรีประกันภัย
 9. โปรโมชั่น แอกซ่าประกันภัย
 10. โปรโมชั่น ประกันมอเตอร์ไซค์
ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ การันตีจ่ายน้อยกว่าราคาที่บริษัทประกันภัยเสนออย่างน้อย 3%