• โปรโมชั่นนวกิจประกันภัย
  1.ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รถเก๋ง เริ่มต้นที่ 11,700 บาท
  2.ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 รถกระบะ 2 ประตู เริ่มต้นที่ 12,000 บาท

  นวกิจประกันภัย

  เลขทะเบียน 0107536000862
  ที่อยู่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  เบอร์โทร 02-6647777
  แจ้งอุบัติเหตุ 1748
  Line แจ้งเคลม @nkiclaim
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ นวกิจประกันภัย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 2+ No Deduct รถเก๋ง ทุน 1 แสน
  เหลือเพียง
  6,600 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้สูงสุด 100,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 2+ No Deduct กระบะ ทุน 1 แสน
  เหลือเพียง
  6,600 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้สูงสุด 100,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 2+ No Deduct รถเก๋ง ทุน 2 แสน
  เหลือเพียง
  7,000 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้สูงสุด 200,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 2+ No Deduct กระบะ ทุน 2 แสน
  เหลือเพียง
  7,000 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้สูงสุด 200,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 2+ No Deduct รถเก๋ง ทุน 3 แสน
  เหลือเพียง
  7,400 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้สูงสุด 300,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 2+ No Deduct กระบะ ทุน 3 แสน
  เหลือเพียง
  7,400 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้สูงสุด 300,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ นวกิจประกันภัย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 3+ รถเก๋ง ทุน 1 แสน
  เหลือเพียง
  6,500 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ 100,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 3+ กระบะ ทุน 1 แสน
  เหลือเพียง
  6,500 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ 100,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 3+ รถเก๋ง ทุน 2 แสน
  เหลือเพียง
  6,800 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ 200,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 3+ กระบะ ทุน 2 แสน
  เหลือเพียง
  6,800 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ 200,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 3+ รถเก๋ง ทุน 3 แสน
  เหลือเพียง
  7,600 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ 300,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  นวกิจประกันภัย นวกิจ 3+ กระบะ ทุน 3 แสน
  เหลือเพียง
  7,600 บาท
  รถใช้ระหว่างซ่อม
  • คุ้มครองรถชนรถ 300,000 บาท
   ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรก บริการเสริม รถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีฝ่ายถูกสูงสุด 7 วัน
  ซื้อเลย

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ การันตีจ่ายน้อยกว่าราคาที่บริษัทประกันภัยเสนออย่างน้อย 3%