ประกันรถยนต์กระบะชั้น 1 ราคาถูก - บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (โทร.02-089-2000)

 • ประกันรถยนต์กระบะชั้น 1 ราคาถูก - เอเชียไดเร็ค อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
  หมายเหตุ:
  - รถยนต์ที่ร่วมรายการ Chevrolet (Colorado), Isuzu (D-Max, Hilander), Mazda (BT-50), Mitzubishi (Double Cab, Strada, Triton), Nissan (Double Cab, Frontier), Toyota (Hilux, Vigo) เป็นต้น
  - ทุนประกัน 100,000 - 700,000 บาท
  - อายุรถยนต์ 2 - 15 ปี
 • 

  เช็คเบี้ยประกันวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

  โทร. 02-625-1000

  เช็คเบี้ยประกันวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

  โทร. 02-625-1000
  Line ID : @asiadirect
  ชื่อ - นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  LINE ID
  ปีที่จดทะเบียน

  ยี่ห้อรถยนต์

  รุ่นรถยนต์

  วันหมดอายุประกันรถยนต์

  ข้อความ
  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 1,000,000
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกัน
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000
ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล/คน 100,000
ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่/ครั้ง 200,000