• ประกันรถยนต์ราคาถูก-อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  อลิอันซ์ ประกันภัย

  ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ถูกที่สุดจากอลิอันซ์ ประกันภัย เพียง 12,300 บาท
  เงื่อนไขการรับประกันภัย:
  1. แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
  2. แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขับ (1+6)
  3. ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
  4. ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide)
  5. การจำแนกพื้นที่ผู้ขับขี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
  6. แผนประกันภัยเป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
  7. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน,ครั้ง 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 2,500,000
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ครั้ง ตามทุนประกัน
ความคุ้มครอง
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000
การประกันค่ารักษาพยาบาล/คน 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา/ครั้ง 200,000