• อลิอันซ์ ประกันภัย

  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ถูกที่สุดจากอลิอันซ์ ประกันภัย เพียง 5,800 บาท
  เงื่อนไขการรับประกันภัย:
  1. AZTH 3 และ 3+ ไม่จำกัดอายุรถยนต์ และ AZTH 2+ จำกัดอายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
  2. แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) รถ Pick up จดทะเบียนโดยสาร ซึ่งมี ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลและรถตู้ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) (รถตู้ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง เฉพาะ HYUNDAI H-1, TOYOTA VENTURY, KIA CARNIVAL, KIA PREGIO, SUZUKI APV เท่านั้น)
  3. รถยนต์นั่งคุ้มครอง 7 ที่นั่ง (6+1) รถยนต์กระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน คุ้มครอง 3 ที่นั่ง (2+1) และรถโดยสารส่วนบุคคลคุ้มครองไม่เกิน 12 ที่นั่ง (11+1)
  4. ไม่รับประกันภัยรถกลุ่ม 1 รถยนต์สปอร์ต รถยนต์นำ เข้าเฉพาะคัน สำ หรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งตู้เย็นบริษัทฯ พิจารณารับประกันภัย แต่สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองเครื่องทำ ความเย็น และอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องทำ ความเย็น
  5. ไม่ต้องตรวจรถยนต์ก่อนทำ ประกันภัย
  6. แผนประกันภัยนี้ ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยฯ ลดลงได้
  7. แผนประกันภัยนี้ ราคาเบี้ยประกันภัยคงที่
  8. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง (เฉพาะ 2+ และ 3+)
  9. เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยฯ ที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน,ครั้ง 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 1,000,000
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ครั้ง ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครอง
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 50,000
การประกันค่ารักษาพยาบาล/คน 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา/ครั้ง 300,000