ประกันภัย ชั้น 1 ราคาถูก อลิอันซ์ ซี.พี. 12,300 บาท - บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (โทร. 02-625-1000)

 • ประกันรถยนต์ราคาถูก-อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  เงื่อนไขการรับประกันภัย:
  1. แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
  2. แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขับ (1+6)
  3. ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
  4. ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide)
  5. การจำแนกพื้นที่ผู้ขับขี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
  6. แผนประกันภัยเป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
  7. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้
 • 

  เช็คเบี้ยประกันวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

  ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 12 เดือน - ผ่อนสั้นลดเยอะ
  (ผ่อนด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือ เงินสด)

  เช็คเบี้ยประกันวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

  ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 12 เดือน - ผ่อนสั้นลดเยอะ
  (ผ่อนด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือ เงินสด)
  ชื่อ - นามสกุล

  อีเมล

  เบอร์โทรศัพท์

  LINE ID
  ปีที่จดทะเบียน

  ยี่ห้อรถยนต์

  รุ่นรถยนต์

  วันหมดอายุประกันรถยนต์

  ข้อความ
  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน,ครั้ง 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 2,500,000
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ครั้ง ตามทุนประกัน
ความคุ้มครอง
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000
การประกันค่ารักษาพยาบาล/คน 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา/ครั้ง 200,000