ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ อินทรประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ อินทรประกันภัย

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ การันตีจ่ายน้อยกว่าราคาที่บริษัทประกันภัยเสนออย่างน้อย 3%