• โปรโมชั่นประกัน ชับบ์สามัคคีประกันภัย

  ชับบ์สามัคคีประกันภัย

  เลขทะเบียน 0107537001510
  ที่อยู่ 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์คถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210
  เบอร์โทร 0-2611-4000
  แจ้งอุบัติเหตุ ‎0-2611-4000
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ชับบ์สามัคคีประกันภัย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ X-Trem e1 2+ เก๋ง ทุน 1 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  6,500 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ 2+ X-Trem e1 กระบะ ทุน 1 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  6,500 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก ป้ายต่างจังหวัดเท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ X-Trem e1 2+ เก๋ง ทุน 1 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  6,900 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ 2+ X-Trem e1 กระบะ ทุน 1 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  6,900 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 100,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก ป้ายต่างจังหวัดเท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ X-Trem e1 2+ เก๋ง ทุน 2 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  7,300 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ 2+ X-Trem e1 กระบะ ทุน 2 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  7,300 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก ป้ายต่างจังหวัดเท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ X-Trem e1 2+ เก๋ง ทุน 2 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  7,700 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ 2+ X-Trem e1 กระบะ ทุน 2 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  7,700 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 200,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก ป้ายต่างจังหวัดเท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ X-Trem e1 2+ เก๋ง ทุน 3 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  8,100 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ 2+ X-Trem e1 กระบะ ทุน 3 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  8,100 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก ป้ายต่างจังหวัดเท่านั้น
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ X-Trem e1 2+ เก๋ง ทุน 3 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  8,400 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ 2+ X-Trem e1 กระบะ ทุน 3 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  8,400 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ/หาย/ไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก ป้ายต่างจังหวัดเท่านั้น
  ซื้อเลย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ชับบ์สามัคคีประกันภัย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ เก๋งญี่ปุ่น ทุน 1 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  6,900 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 100,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ กระบะ ทุน 1 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  6,900 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 100,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ เก๋งญี่ปุ่น ทุน 1 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  7,300 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 100,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ กระบะ ทุน 1 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  7,300 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 100,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ เก๋งญี่ปุ่น ทุน 2 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  7,900 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 200,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ กระบะ ทุน 2 แสน ป้ายตจว
  เหลือเพียง
  7,900 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 200,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ เก๋งญี่ปุ่น ทุน 2 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  8,200 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 200,000 บาท
   คุ้มครองน้ำท่วม: 50,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 • จากปกติ
  ชับบ์สามัคคี ประกันภัย ชับบ์ Standard 3+ กระบะ ทุน 2 แสน ป้ายกทม
  เหลือเพียง
  8,200 บาท
  • คุ้มครองรถชนรถ สูงสุด 200,000 บาท
   ฟรี! ค่าเสียหายส่วนแรก
  ซื้อเลย

 1. โปรโมชั่น วิริยะประกันภัย
 2. โปรโมชั่น เอเชียประกันภัย
 3. โปรโมชั่น ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 4. โปรโมชั่น สินมั่นคงประกันภัย
 5. โปรโมชั่น ทิพยประกันภัย
 6. โปรโมชั่น ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 7. โปรโมชั่น คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
 8. โปรโมชั่น อาคเนย์ประกันภัย
 9. โปรโมชั่น ธนชาตประกันภัย
 1. โปรโมชั่น เจพีประกันภัย
 2. โปรโมชั่น ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 3. โปรโมชั่น กรุงไทยพานิชประกันภัย
 4. โปรโมชั่น กรุงเทพประกันภัย
 5. โปรโมชั่น เมืองไทยประกันภัย
 6. โปรโมชั่น แอลเอ็มจีประกันภัย
 7. โปรโมชั่น ไทยศรีประกันภัย
 8. โปรโมชั่น แอกซ่าประกันภัย
 9. โปรโมชั่น ประกันมอเตอร์ไซค์
ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ การันตีจ่ายน้อยกว่าราคาที่บริษัทประกันภัยเสนออย่างน้อย 3%