โปรโมชั่น สินทรัพย์ประกันภัย
*เบี้ยประกันที่นำเสนอข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ ของสินทรัพย์ประกันภัย หากท่านต้องการส่วนลดของราคาประกันภัยรถยนต์ โทร 02-625-1000 หรือ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ สินทรัพย์ประกันภัย

ข้อมูลอื่นๆสำหรับสินทรัพย์ประกันภัย

1. อู่/ศูนย์บริการของสินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัยมีอู่/ศูนย์บริการหลายแห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ อู่/ศูนย์บริการ

2. เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆของสินทรัพย์ประกันภัย

ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ

 1. โปรโมชั่น วิริยะประกันภัย
 2. โปรโมชั่น เอเชียประกันภัย
 3. โปรโมชั่น ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 4. โปรโมชั่น สินมั่นคงประกันภัย
 5. โปรโมชั่น ทิพยประกันภัย
 6. โปรโมชั่น ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 7. โปรโมชั่น ประกันภัยคุ้มภัย
 8. โปรโมชั่น อาคเนย์ประกันภัย
 9. โปรโมชั่น ธนชาตประกันภัย
 10. โปรโมชั่น เจพีประกันภัย
 1. โปรโมชั่น ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 2. โปรโมชั่น กรุงไทยพานิชประกันภัย
 3. โปรโมชั่น กรุงเทพประกันภัย
 4. โปรโมชั่น เมืองไทยประกันภัย
 5. โปรโมชั่น แอลเอ็มจีประกันภัย
 6. โปรโมชั่น อลิอันซ์ ประกันภัย
 7. โปรโมชั่น ไทยประกันภัย
 8. โปรโมชั่น ไทยศรีประกันภัย
 9. โปรโมชั่น แอกซ่าประกันภัย
 10. โปรโมชั่น ประกันมอเตอร์ไซค์
ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ การันตีจ่ายน้อยกว่าราคาที่บริษัทประกันภัยเสนออย่างน้อย 3%