ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบชดใช้สำหรับคู่กรณี แต่รถของผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง คุ้มครองคู่กรณีสูงสุด 2,000,000 บาท

ค้นหาประกันภัยรถยนต์


เช็คเบี้ยประกันวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 12 เดือน - ผ่อนสั้นลดเยอะ
(ผ่อนด้วยบัตรเครดิต 12 เดือน, บัตรเดบิต หรือ เงินสด 3 เดือน)
โทร. 02-625-1000


เช็คเบี้ยประกันวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 12 เดือน - ผ่อนสั้นลดเยอะ
(ผ่อนด้วยบัตรเครดิต 12 เดือน, บัตรเดบิต หรือ เงินสด 3 เดือน)
โทร. 02-625-1000
Line ID : @asiadirect
ชื่อ - นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

LINE ID
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า