ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบชดใช้สำหรับคู่กรณี แต่รถของผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง คุ้มครองคู่กรณีสูงสุด 2,000,000 บาท

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
 • บริการยกรถฉุกเฉิน
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการเติมน้ำมัน
  (กรณีน้ำมันหมดบนท้องถนน)
 • ประสานงาน
  ช่างกุณแจ
 • บริการช่วยเหลือ
  เปลี่ยนยาง
 • ช่วยเหลือ
  พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
 • -->