ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 โปรโมชั่นเอเชียประกันภัย 3 Save 1,800 บาท เอเชียประกันภัย 3 กันชน 2,933 บาท

  • โปรโมชั่นประกันรถยนต์
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น3
  • พ.ร.บ.รถยนต์
  • ประกันภัยมอเตอร์ไซค์
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ทางบริษัทประกันภัย จะรับผิดชอบชดใช้สำหรับคู่กรณี แต่รถของผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง คุ้มครองคู่กรณีสูงสุด 2,000,000 บาท

ค้นหาประกันภัยรถยนต์

ขอส่วนลดราคาประกันรถยนต์หรือสอบถามข้อมูล
โทร. 02-625-1000
หรือกรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ ADB ติดต่อกลับ
ขอส่วนลดราคาประกันรถยนต์หรือสอบถามข้อมูล
โทร. 02-625-1000
Line ID : @asiadirect
หรือกรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้ ADB ติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

LINE ID
ปีที่จดทะเบียน

ยี่ห้อรถยนต์

รุ่นรถยนต์

วันหมดอายุประกันรถยนต์

ข้อความ
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า